Calendar

July 2019

Monday 1

U11 A v Bradford-on-Avon 1

Away

U11 B v Beckington

Away

U11 Girls v Bradford-on-Avon 2

TBC
Tuesday 2

U13 v Hampset Hawks

Away

U13 Girls v Westbury

TBC
Wednesday 3
Thursday 4
Friday 5
Saturday 6

1st XI v Burbage & Easton Royal 1st XI

Away

2nd XI v Marshfield 2nd XI

The County Ground

3rd XI v Malmesbury 2nd XI

Bratton Recreation Ground
Sunday 7
Monday 8

U15 v Bradford-on-Avon

Away

U11 A v U11 B

Away

U11 B v U11 A

The County Ground

U11 Girls v Frome

TBC
Tuesday 9

Other: KS2 Schools Festival

The County Ground

U13 v Heytesbury & Sutton Veny

TBC

U13 Girls v Chilcompton

Away
Wednesday 10
Thursday 11
Friday 12
Saturday 13

1st XI v Thornbury 1st XI

The County Ground

2nd XI v Bradford-on-Avon 1st XI

Away

3rd XI v Heytesbury & Sutton Veny 2nd XI

Away
Sunday 14

U11 v Wilcot

The County Ground

Wiltshire U12 Boys v Berkshire U12 Boys

The County Ground
Monday 15

U15 v Beckington

Away

U11 A v Beckington

Away

U11 B v Bradford-on-Avon 1

TBC

U11 Girls v Westbury

TBC
Tuesday 16

U13 v Bradford-on-Avon

TBC

U13 Girls v Biddestone

Away
Wednesday 17
Thursday 18
Friday 19
Saturday 20

1st XI v Goatacre 1st XI

The County Ground

2nd XI v White Horse 1st XI

Away

3rd XI v Wilcot 1st XI

Bratton Recreation Ground
Sunday 21

U13 v South Wilts

Away
Monday 22
Tuesday 23
Wednesday 24

Wiltshire U15 Boys: Cornwall U15 Boys

The County Ground
Thursday 25

U11 v Bishop Cannings / Potterne

The County Ground
Friday 26
Saturday 27

1st XI v Frocester 1st XI

Away

2nd XI v Keevil 1st XI

The County Ground

3rd XI v Blunsdon 1st XI

Away
Sunday 28

Wiltshire 2nd XI: Oxfordshire 2nd XI

The County Ground
Monday 29
Tuesday 30
Wednesday 31